SEPETİM : 0 ÜRÜN

Müşteri Hizmetleri

 
Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim) 

·  Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

·  Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

·  Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

Ürün Adı

Adet

Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

Vadeli Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

 
 
 
2) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir veya 1.000 TL. Üzeri alışverişlerde İstanbul içi teslimat ve montaj Nehir mobilya tarafından karşılanır. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

 
3) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir. 4) "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." 
 
 
Firmamızın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için ondört günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. 14 günlük süre , malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.
 
5) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir
 
6) İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür
 
7) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur. 
 
8) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.
 
9) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları: Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde (2015 yılı için İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2200 TL, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır 2200 TL ile 3300 TL arası ve Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerin merkezlerinde faaliyet gösteren il Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin üst parasal sınır ise 3300 TL'dir. Bahsedilen bedelin altındaki tutarlar için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına başvurulması gerekmektedir.(Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2200 TL ile 3300 TL arası olarak tespit edilmiştir) mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz. 
 
 

10) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 11) Alıcının temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Taksitle Satış" başlıklı 6/A maddesi hükümleri uygulanır.  
SATICI:
 Ünvanı: Nehir Mobilya San.ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Altınşehir mah.Sazlı Sok. No: 17/A

Ümraniye 34775 / İSTANBUL

Telefon: 0216 313 55 05
Fax: 0216 313 55 06 

ALICI:
 Adı/soyadı/Ünvanı: …………………………………….
Adresi:  ………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………
Email:  …………………………………………………